Creatieve Concepten

Dit bedrijf gaat uit van de kracht van de opdrachtgever en zijn/haar product. Cultuur Hippie luistert, bevraagt en leeft in. Vervolgens toont de organisatie haar eigen ideeën, kennis en creatieve oplossingen. Cultuur Hippie legt graag verbindingen met andere projecten, organisaties en partners om zo samen tot een goed eindresultaat te komen.

Een goed concept zorgt voor validatie, briefing en draagvlak.

Bij validatie sluit het idee aan bij de wensen, behoeften en de bedrijfsdoelstelling. Daarnaast zorgt een goed ontwerp en een duidelijke plan van aanpak voor een heldere scope voor de realisatie en de release van het nieuwe initiatief.

Tot slot maakt een goede presentatie de ambitie concreet. Zo worden miscommunicatie en onjuiste verwachtingen voorkomen en ontstaat er draagvlak en enthousiasme.

FacebookFacebookFacebook