Ondersteuning & Advies

Cultuur Hippie adviseert en ondersteunt op het gebied van cultuuronderwijs en cultuurparticipatie. Culturele organisaties, verenigingen, kleine ondernemers en gemeentes met wensen, ideeën of vragen op het gebied van kunst en cultuur in Noord-Holland kunnen terecht bij Cultuur Hippie voor vernieuwende invalshoeken over sociale cohesie, buurtgericht samenwerken en cultureel ondernemerschap.

FacebookFacebookFacebook